Teambuilding hè 2018

Những hoạt động vui vẻ và thú vị của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Ấn tại Đảo Cát Bà, tháng 6/2018

 

 

 

 

 Leave a Reply