Tư vấn

tu-van-truc-tuyen

Tư vấn

  • Tư vấn, thiết kế, giám sát, quản lý dự án
  • Cấp giấy phép môi trường
  • Đánh giá tác động môi trường
  • Tư vấn kỹ thuật chuyển giao công nghệ
  • Đo đạc, giám sát môi trường

Hỗ trợ trực tuyến

slider_2
Kỹ thuật
Trưởng phòng kỹ thuật
ht
Kinh doanh
Trưởng phòng kinh doanh

Dịch vụ

Tổng thầu EPC

Thiết bị môi trường

Cung cấp hóa chất

Tư vấn

Bảo hành - Bảo trì