Thiết bị môi trường

thiet-bi-mt

Thiết bị môi trường

  • Máy các loại: Thiết bị tuyển nổi DAF
  • Màng lọc MBR cho xử lý nước thải
  • Các modul xử lý nước thải bằng công nghiệ sinh học
  • Máy ép bùn, máy cào bùn bể lắng
  • Các máy móc dùng để đo và phân tích, thiết bị thí nghiệm

Hỗ trợ trực tuyến

slider_2
Kỹ thuật
Trưởng phòng kỹ thuật
ht
Kinh doanh
Trưởng phòng kinh doanh

Dịch vụ

Tổng thầu EPC

Thiết bị môi trường

Cung cấp hóa chất

Tư vấn

Bảo hành - Bảo trì