Hóa chất

Hóa chất

Cung cấp các loại hóa chất sử dụng trong công nghệ xử lý môi trường như hóa chất trợ keo tụ, trợ lắng, hóa chất xử lý màu, hóa chất phòng thí nghiệm

Hỗ trợ trực tuyến

slider_2
Kỹ thuật
Trưởng phòng kỹ thuật
ht
Kinh doanh
Trưởng phòng kinh doanh

Dịch vụ

Tổng thầu EPC

Thiết bị môi trường

Cung cấp hóa chất

Tư vấn

Bảo hành - Bảo trì