Bảo hành – Bảo trì

Bảo hành - bảo trì

Cung cấp dịch vụ bảo trì, vận hành hệ thống xử lý nước thải, nước cấp

Hỗ trợ trực tuyến

slider_2
Kỹ thuật
Trưởng phòng kỹ thuật
ht
Kinh doanh
Trưởng phòng kinh doanh

Dịch vụ

Tổng thầu EPC

Thiết bị môi trường

Cung cấp hóa chất

Tư vấn

Bảo hành - Bảo trì