Category:

Gói thầu: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải của Tòa nhà Tổng Công ty Hạ Tầng Mạng

Địa điểm: 30 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Hà Nội

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Hạ tầng Mạng

There are no reviews yet.

Be the first to review “Xây dựng hệ thống xử lý nước thải của Tòa nhà Tổng Công ty Hạ Tầng Mạng”