Trạm xử lý nước thải Công ty TNHH Giấy Hưng Hà

Công suất: 2.000 m3/ngày

Địa điểm: Thôn Chu Xá, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Category:

Trạm xử lý nước thải Công ty TNHH Giấy Hưng Hà

Công suất: 2.000 m3/ngày

Địa điểm: Thôn Chu Xá, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

There are no reviews yet.

Be the first to review “Trạm xử lý nước thải Công ty TNHH Giấy Hưng Hà”