Trạm xử lý nước thải Công ty TNHH Bắc Hà

Công suất 1000 m3/ngày

Địa điểm: 243 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Category:

Trạm xử lý nước thải Công ty TNHH Bắc Hà

Công suất 1000 m3/ngày

Địa điểm: 243 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Hình ảnh tại công trình xử lý nước thải Công ty TNHH Bắc Hà

Hình ảnh tại công trình xử lý nước thải Công ty TNHH Bắc Hà

Hình ảnh tại công trình xử lý nước thải Công ty TNHH Bắc Hà

There are no reviews yet.

Be the first to review “Trạm xử lý nước thải Công ty TNHH Bắc Hà”