Trạm xử lý nước thải Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội

Công suất: 200 m3/ngày

Công nghệ sử dụng: AAO – MBR

Địa điểm: Số 40 đường Tràng Thi, phường Hàng Bông, thành phố Hà Nội

Category:

Trạm xử lý nước thải Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội

Công suất: 200 m3/ngày

Công nghệ sử dụng: AAO – MBR

Địa điểm: Số 40 đường Tràng Thi, phường Hàng Bông, thành phố Hà Nội

There are no reviews yet.

Be the first to review “Trạm xử lý nước thải Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội”