Trạm xử lý nước thải Bệnh viện Đa khoa Trung Sơn

Công suất: 50 m3/ngày

Địa điểm: Xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Category:

Trạm xử lý nước thải Bệnh viện Đa khoa Trung Sơn

Công suất: 50 m3/ngày

Địa điểm: Xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

There are no reviews yet.

Be the first to review “Trạm xử lý nước thải Bệnh viện Đa khoa Trung Sơn”