Category:

Công suất tuyển nổi: 500m/ngày đêm

Lưu lượng vi sinh: 60m3/ngày

Địa điểm: Thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hệ thống xử lý nước thải Công ty Sản xuất và Thương mại Việt Mỹ (TNHH)”