Category:

Công trình: Cung cấp thiết bị, lắp đặt, vận hành hệ thống xử lý nước thải công suất: 300m3/ ngày đêm

Địa điểm: Cụm Công nghiệp Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hệ thống xử lý nước thải Công ty Giấy và Bao bì Phú Giang (TNHH)”