Category:

Công suất 1.500 m3/ngày đêm
Địa điểm: Cụm CN Phú Lâm, thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hệ thống tuyển nổi Công ty TNHH Xây dựng, Sản xuất và Thương mại Phú Lâm”