Category:

Cung cấp thiết bị, lắp đặt  vận hành và chuyển giao công nghệ trạm xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt công suất 30m3/ngày đêm.

Địa điểm: Thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

There are no reviews yet.

Be the first to review “Trạm xử lý nước thải Công ty TNHH Chung Phát Hưng Yên”