Dịch vụ

Bảo hành – Bảo trì

Cung cấp dịch vụ bảo trì, vận hành hệ thống xử lý nước thải, nước cấp

Chi tiết
Hóa chất

Cung cấp các loại hóa chất sử dụng trong công nghệ xử lý môi trường như hóa chất trợ keo tụ, trợ lắng, hóa chất xử lý màu, hóa chất phòng thí nghiệm

Chi tiết
Tổng thầu EPC

Nước thải công nghiệp: Khu công nghiệp, giấy, dệt nhuộm, chế biến cao su, thực phẩm, chế biến thủy sản, bia rượu nước giải khát, dược phẩm, nước thải xi mạ…

Chi tiết
Tư vấn

Tư vấn, thiết kế, giám sát, quản lý dự án. Tư vấn kỹ thuật chuyển giao công nghệ. Đo đạc, giám sát môi trường

Chi tiết
Thiết bị môi trường

Các máy móc dùng để đo và phân tích, thiết bị thí nghiệm…

Chi tiết

Hỗ trợ trực tuyến

hotro-t1
kỹ thuật

Dịch vụ

Tổng thầu EPC

Thiết bị môi trường

Cung cấp hóa chất

Tư vấn

Bảo hành - Bảo trì

Dự án đã thực hiện